zondag, 22 september 2019

Hoge bloeddruk bij 85-plussers soms gezond

LEIDEN - Bij 85-plussers is een hoge bloeddruk niet altijd nadelig. Integendeel: het omlaag brengen van de bloeddruk kan er zelfs voor zorgen dat deze ouderen eerder overlijden.

Dat blijkt uit onderzoek van Thomas van Bemmel, momenteel internist bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn. Hij promoveerde donderdag 4 februari aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op zijn proefschrift 'High blood pressure at old age'.

Van Bemmel volgde 571 mensen boven de 85 jaar. Van hen hadden 223 mensen een voorgeschiedenis met hoge bloeddruk. In de circa vier jaar dat zij gevolgd werden, overleden in totaal 290 deelnemers.

Voorgeschiedenis
De totale sterfte in beide groepen was echter gelijk. Opmerkelijk was dat mensen met een hoge bloeddruk in de voorgeschiedenis het prima deden zolang de bloeddruk aan de hoge kant bleef. Werd de hoge bloeddruk met geneesmiddelen omlaag gebracht, dan steeg de kans op sterfte.

Volgens Van Bemmel kun je hieruit concluderen dat mensen die altijd al een hoge bloeddruk hadden, maar daar nooit voor zijn behandeld, niet automatisch zouden moeten worden behandeld.

Van Bemmel: "Iemand kan bijvoorbeeld met 20 jaar een bloeddruk van 120 hebben, met 60 van 160, met 80 van 180 en met 85 van 160. Eigenlijk is 160 nog steeds te hoog, maar als je bij hen de bloeddruk bewust nog verder omlaag probeert te krijgen, dan komt de bloedcirculatie wellicht in gevaar en daarmee het functioneren van het hele lichaam."

Wél behandelen
Daarentegen moeten mensen die altijd een normale bloeddruk hadden en bij onderzoek op 85-jarige leeftijd ineens op 160 zitten, wél worden behandeld, vermoeden Van Bemmel en zijn onderzoeksteam.

Belangrijk is dus de medische voorgeschiedenis van mensen te kennen, maar die ontbreekt vaak. Volgens de onderzoekers moet er dan ook een methode ontwikkeld worden waarmee je onderscheid kunt maken tussen de mensen die al in een dalende lijn zitten en mensen die in een stijgende lijn zitten. Zo kan de behandeling daar op aangepast worden.