'Besmetting coronavirus via oppervlakten is niet significant’

winkelwagens
Getty Images

Dat stelt hoogleraar microbiologie Emanuel Goldman van de Amerikaanse Rutgers Universiteit, zaterdag in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Infectious Diseases, na beoordeling van het beschikbare bewijs.

Volgens de wetenschapper hebben studies die aantonen dat het coronavirus uren tot zelfs dagen kan overleven op een glad oppervlak zoals een winkelwagentje, een bureau of een liftknopje, 'weinig overeenkomst met de echte wereld'.

Gladde oppervlaktes

Kort na het begin van de corona-uitbraak toonden diverse onderzoeken aan dat het virus twee tot zes dagen intact kan blijven op gladde oppervlaktes. Dat zorgde ervoor dat mensen wereldwijd extreem veel gingen schoonmaken, zowel thuis als op kantoor, en de winkelwagens van de supermarkt.

De informatie is gebaseerd op studies die zijn uitgevoerd met enorme concentraties virus - van miljoenen tot tientallen miljoenen virusdeeltjes - in een beschermende (laboratorium)omgeving met soms nog buffervloeistof erbij. Deze aantallen zijn veel hoger dan de honderden tot duizenden virusdeeltjes die in werkelijkheid in uitgehoeste, -genieste of geademende druppeltjes zitten, aldus de microbioloog.

Besmetting per voorwerp

De WHO erkende onlangs in een technisch rapport geen enkel gedocumenteerd geval van besmetting-per-voorwerp te kennen. Desondanks blijft de organisatie bij haar standpunt dat overdracht via contactoppervlakken een mogelijkheid is: lang niet altijd is immers bekend hoe iemand het virus heeft opgelopen.