dinsdag, 22 juni 2021

Lenzen veranderen mogelijk bacteriën in oog

Contactlenzen lijken de bacteriën in het oog te veranderen. Een klein onderzoek toont dat in de ogen van lensdragers meer bacteriën gevonden worden die normaal gesproken op de huid rond de ogen zitten.
Of dit komt door het dragen van de contactlenzen of door het contact van de vingers met de lens is nog onduidelijk. Een belangrijke vraag die het onderzoek oproept is of deze verandering in de samenstelling van de bacteriën de kans op een ooginfectie vergroot.
 
"Contactlensdragers hebben een grote kans op microbiële keratitis en andere ontstekingen aan het oog", vertelt hoofdonderzoeker Maria Dominguez-Bello van de New York University School of Medicine. Keratitis is een pijnlijke en mogelijk ernstige ontsteking van het hoornvlies.

Onderzoek

Voor het onderzoek bestudeerde Dominguez-Bello samen met haar collega's de bacteriën op het oogoppervlak en de contactlenzen van 58 onderzoeksdeelnemers op drie verschillende momenten in zes weken. Ongeveer de helft van de deelnemers droeg lenzen.
 
Hieruit bleek dat bij mensen die geen contactlenzen dragen de bacteriën in de ogen sterk verschillen van de bacteriën op de huid rondom. Sommige bacteriën waren in grotere hoeveelheden aanwezig, terwijl de onderzoekers van andere juist minder vonden. Dit in tegenstelling tot de deelnemers met lenzen, bij wie de bacteriepopulatie op de huid en ogen nagenoeg gelijk was. De resultaten zijn gepubliceerd in het tijdschrift mBio.

Hygiëne

Betekent dit automatisch dat lenzen keratitis, conjunctivitis (ontsteking van het slijmvlies) en andere oogaandoeningen veroorzaken? "Dat weten we nog niet", aldus Dominguez-Bello. "Vervolgonderzoek is nodig om de rol van het microbioom op het verhoogde infectierisico te bepalen."
 
Het dragen van contactlenzen is nog steeds veilig. Wel is het volgens de onderzoekers van groot belang om extra aandacht te blijven besteden aan de hygiëne van je handen en contactlenzen. Voor dat je je lenzen aanraakt moet je de handen goed wassen en na het dragen is het belangrijk om de lenzen goed schoon te maken. Slapen met lenzen in is verder onverstandig en zorg dat je de lenzen, vloeistof en je lenzenbakje regelmatig vervangt.
Bron(nen):
  • WebMD