'Impact van allergie op samenleving nog vaak onderschat'

Oproep specialisten op symposium Nationale Allergie Monitor

Allergie
Getty Images

Momenteel kampen zo’n 4 miljoen Nederlanders met een allergie voor pollen, huisstofmijt of andere allergie veroorzakende stoffen. Dat aantal loopt de komende jaren naar verwachting verder op, mede door onze Westerse levensstijl. De samenleving zal zich daarom moeten aanpassen aan leven met allergie. Bedrijven en overheden kunnen hierin een belangrijke rol vervullen door het allergievriendelijker maken van de leef- en werkomgeving.

"Naast het fysieke en mentale ongemak, heeft allergie ook een aanzienlijke economische impact", stelt dr. Rick Pleijhuis, internist-allergoloog/immunoloog aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Tijdens een symposium op 1 juni van de Nationale Allergie Monitor doet Pleijhuis namens een expertgroep van deskundigen onder wie kinderarts-allergoloog Monique Gorissen van het Ziekenhuis Deventer en voorzitter van de monitor, een oproep om meer aandacht te besteden aan de nadelige effecten van allergie.

Impact op economie

Pleijhuis: "Studies tonen aan dat luchtwegallergieën leiden tot meer verzuim op het werk, verminderde productiviteit en hogere zorgkosten. De persoonlijke, maatschappelijke en economische impact van allergieën moet niet worden onderschat. De ernst van de klachten kan variëren van mild tot dermate ernstig dat mensen in het pollenseizoen noodgedwongen aan huis gekluisterd zijn, kampen met vermoeidheidsklachten of door verstoorde nachtrust lijden aan concentratievermogen en stemmingsstoornissen. Wanneer de groep allergische patiënten blijft toenemen, heeft dat consequenties voor de personele bezetting van bedrijven, ziekenhuizen, scholen, universiteiten, etc."

Allergievriendelijke maatregelen

Werkgevers kunnen ziekteverzuim voorkomen door te investeren in een allergievriendelijke werkomgeving, zoals gladde vloeren of ventilatiesystemen die allergene stoffen uit de lucht filteren. Overheden zoals gemeenten kunnen ervoor zorgen dat de groenvoorziening allergievriendelijk wordt. Door bomen, struiken en planten te kiezen die het minst belastend zijn voor allergiepatiënten. Liever geen berken en hazelaars, maar iepen en populieren. Zo wordt de fiets- of wandeltocht naar school of werk een stuk prettiger.

Alternatieve behandelopties

Jaarlijks gaat 5 procent van de Nederlanders naar de huisarts voor medische hulp bij allergische klachten. Dat zijn ongeveer 730.000 patiënten van 16 jaar en ouder. "Doorgaans wordt dan medicatie voorgeschreven om symptomen te onderdrukken. Bij een deel van de patiënten heeft deze medicatie echter onvoldoende effect. Bovendien wordt de oorzaak van de klachten hiermee niet weggenomen", vervolgt Pleijhuis. "Daarom pleiten wij voor meer en betere communicatie over alternatieve behandelopties, zoals allergeen immunotherapie. Dit betreft een wetenschappelijk gevalideerde behandeling waarmee bij een aanzienlijk deel van de allergische personen de symptomen effectief kunnen worden onderdrukt of zelfs geheel worden weggenomen. De Nationale Allergie Monitor zal komend jaar extra voorlichting geven aan huisartsen over de diverse behandelopties bij allergie. Met het aanpassen van onze leef- en werkomgeving en door beter te communiceren over behandelopties, kunnen we voorkomen dat de samenleving wordt ontwricht door de gevolgen van allergie."

Auteur 
  • Redactie